Karmel Maryi Matki Nadziei

i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ełku

12 lat naszej obecności w Ełku
" św. Teresa od Jezusa Widzicie, co dał Ojciec Niebieski Synowi Swemu, którego nad wszystkich umiłował. Łatwo zatem możecie się domyśleć, jaka jest Jego wola. Takich to darów Ojciec użycza swoim na tym świecie, a użycza ich wedle miary miłości, jaką ich miłuje. Wie, że kto Go bardzo miłuje, ten zdolny jest wiele wycierpieć dla Niego. Kto mało miłuje, temu mało da do cierpienia. "

św. Teresa od Jezusa

O nas

Do Ełku przybyłyśmy 01.10.2004 r. na zaproszenie Ordynariusza Diecezji Ełckiej ks. Biskupa Jerzego Mazura, który dostrzegał wielką potrzebą istnienia klasztoru kontemplacyjnego w Ełku. Naszej małej - początkowo pięcioosobowej, później czteroosobowej wspólnocie karmelitańskiej (złożonej z sióstr pochodzących z trzech klasztorów), została powierzona misja tworzenia nowej fundacji Karmelu i zaszczepienia charyzmatu kontemplacyjno - terezjańskiego w tej najbardziej na północny-wschód wysuniętej części Polski. Nasz apostolat polega na modlitwie i ofierze dla dobra całego Kościoła i zbawienia każdego człowieka. Niesiemy w swych sercach pragnienia i niepokoje tych wszystkich, którzy proszą nas o pomoc i na nią liczą. Trwając w zjednoczeniu z Chrystusem, przedstawiamy Bogu w sposób szczególny ważne sprawy i przedsięwzięcia diecezji ełckiej, której stałyśmy się cząstką. Modlitwą obejmujemy naszych Pasterzy, kapłanów i seminarzystów, osoby życia konsekrowanego, wszystkich diecezjan.

Pierwszą Patronką naszego Klasztoru jest Maryja Matka Nadziei – z Nią i przy Niej uczymy się, jak zawierzyć wbrew wszelkiej nadziei i jak tę nadzieję nieść potrzebującym, żyjącym tu ludziom, borykającym się z wieloma problemami i trudnościami. Z ufnością i miłością kroczymy w naszej wędrówce wiary, ścieżkami Św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Czytaj więcej...

 • 5.10 Pobudka
 • 5.35 Jutrznia
 • 6.00 Anioł Pański
 • Modlitwa myślna
 • 7.05 Msza święta z dziękczynieniem
 • Modlitwa przedpołudniowa
 • ok. 8.20 śniadanie
 • praca
 • 11.45 Modlitwa południowa
  Litania do Matki Bożej,
  wezwania do Świętych Karmelu
  Anioł Pański
  Rachunek sumienia

Czytaj więcej...

 • 2012.10.11-20 - Jubileuszowe nawiedzenie klasztoru przez Ikonę Św. N. Matki Teresy od Jezusa
 • 2012.09.24 - Jubileusz 60-lecia profesji zakonnej s. Marii Wiesławy od Trójcy Przenajświętszej
 • 2012.07.16 - Poświęcenie dzwonu "Totus Tuus"
 • 2012.07.13-16 - Pierwsze Triduum i Uroczystość Matki Bożej z Góry Karmel odprawione w nowej kaplicy będącej nadal w stanie surowym
 • 2012.04.19 - Obłóczyny s. Marii Agnieszki od Najświętszego Człowieczeństwa Chrystusa
 • 2011.11.27 - Obłóczyny s. Marii Karmeli od Krzyża
 • 2011.05.31 - Oblóczyny s. Marii od Jezusa
 • 2009.05.31 - Jubileusz 25-lecia profesji zakonnej M. Marii Jadwigi od Chrystusa Króla

Czytaj więcej...

Podkategorie